Hoe breng je je eigen bier op de markt?

Droom je ook al je hele leven van een eigen bier? Ben je al enkele weken aan het hobbybrouwen? Of wil je gewoon jouw streekbier kunnen bestellen op café?

Hieronder gidsen wij jou hoe je je eigen bier bekomt en het op de markt kan brengen. We spreken over recepten en het brouwen van je bier tot het bouwen van een merk. Daarnaast vertellen we je ook hoe wij als BeerSelect je hierbij kunnen ondersteunen.

Het recept en je eerste proefinstallatie

Hoe brouw ik mijn eigen bier?

Heb jij een leuk bier idee of concept? Dan is de eerste vraag die je jezelf waarschijnlijk stelt: “Hoe kan ik een recept ontwikkelen?”. Hiervoor zijn er verschillende antwoorden: 

  • Zelf leren brouwen en een proefinstallatie aanschaffen
  • Je laten begeleiden door collega brouwers bij het ontwikkelen van jouw idee tot een smaakvol recept.

Als hobbybrouwer zelf een recept ontwikkelen

In Vlaanderen kan men al terecht bij een tiental centra voor volwassenenonderwijs die een opleiding aanbieden om gecertificeerd bierbrouwer te worden. Bij één van deze opleidingen leer je in twee jaar tijd met drie modules alles over de geschiedenis van bier, het productieproces, de degustatie van bieren en foodpairing.

Een eenvoudig bier kan je vrij snel brouwen. Bier bestaat uit gekiemde gerstkorrels (de mout) die gemengd worden met waterhop en eventueel kruiden of suiker. Daarna wordt gist aan het brouwsel toegevoegd en deze zet de suikers tijdens het gistingsproces om in alcohol en CO₂. 

Echter is een basiskennis en interesse in (bio)chemie wel aangeraden want het verschil in kooktijd, kruiden, temperatuur, gistsoorten, of het moment waarop je de hop toevoegt, maken een wereld van verschil op het vlak van smaak. 

Je wil je eigen proefinstallatie?

Wanneer je kiest om zelf een recept te ontwikkelen zal je een proefinstallatie moeten aanschaffen. Hoe kom je aan zo’n microbrouwerij? 

Materiaal

Voor een eerste proefinstallatie ben je voor een appel en een ei vertrokken. Je hebt een gistketel, een brouwketel, een koeler, een filter, meetapparatuur en nog wat kleine benodigdheden nodig. Online kun je starterskits vinden vanaf 50 euro en als je er de grondstoffen bijtelt ben je voor een paar honderd euro helemaal klaar om je eerste brouwsel te maken. Zo kan je al je eerste ervaring als brouwer opdoen.

Uiteraard heb je voor die prijs maar een kleine starterskit die enkel in het begin zal volstaan. Naarmate de tijd vordert zal je jouw installatie moeten uitbreiden met bijvoorbeeld een grotere gistketel, een grotere brouwketel, en professioneler materiaal. Hiervoor kan je bij een tal van online webshops terecht die je van de simpelste tot de meest gevorderde brouwkits zullen aanbieden. Om tot een volwaardige proefbrouwerij met grondstoffen te komen reken je best op een duizend euro.

Indien je toch moeilijkheden hebt met het vinden van de juiste apparatuur of dit nog te kostelijk vindt kan je eventueel aankloppen bij collega brouwers, zij kunnen hun installatie openstellen zodat jij jouw bier kan ontwikkelen. 

Bekijk hier hoe BeerSelect jou hierin kan begeleiden.

Je hebt geen eigen proefinstallatie en vertrekt vanuit een idee

Voor je het brouwen onder de knie hebt en een uniek bier kan brouwen ben je al gauw voor een tijdje vertrokken. Het kan snel complex overkomen. Gelukkig bestaan er enkele brouwerijen (huurbrouwerijen zoals BeerSelect) die jou willen ondersteunen en jouw bier bij hun willen laten brouwen. BeerSelect is als contractbrouwerij of huurbrouwerij gespecialiseerd in het brouwen en verpakken voor anderen. We volgen jouw eigen recept, maar kunnen indien gewenst, ook begeleiden bij receptontwikkeling of het perfectioneren van reeds bestaande recepten. Inmiddels hebben wij al vele recepten vertaald in heerlijke brouwsels.

Een bedrijf of bierfirma oprichten

Ik heb een recept voor mijn eigen bier, wat nu?

Proficiat! je staat nu al met één voet in de brouwerswereld. Nu komt de tweede vraag die je aan jezelf moet stellen: “Hoe zet ik dit bier in de markt?”

Je eigen bier wordt gebrouwen en geproeft door professionals

Wie vertrouwen heeft dat zijn of haar brouwsels lekker genoeg zijn om de smaakpapillen van de consument te verleiden, kan de professionele toer opgaan. Want de particulier mag zijn zelfgebrouwen bier niet verkopen, en de controle door de dienst accijnzen en mogelijke boetes zijn niet te onderschatten.

Ook zal je bij de oprichting van je bierfirma of bedrijf bij de BTW moeten aangeven dat je volgende activiteit wilt doen: – ACT342: groothandelaar levensmiddelen – ACT 014: distributie detailhandel

Onderstaand lijsten we enkele zaken op waar je als beginnende bierfirma best aan denkt.

Een ondernemingsnummer aanvragen

Als je je eigen bier wilt brouwen heb je een bedrijf of vennootschap nodig. Hiervoor moet je alvast een ondernemingsnummer aanvragen. Zowel voor zelfstandige in hoofdberoep als in bijberoep is dit een noodzaak. Hiervoor kan je terecht bij een ondernemingsloket. Zij begeleiden jou dan bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds, de activering van het BTW-nummer, de aanvraag van diverse vergunningen, jouw aanvullend pensioen en eventuele vennootschapsbijdragen.

Een eigen brouwerij registreren?

Wil je toch je eigen brouwerij registreren dan zal je een erkenning moeten aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) dat, aangezien je met voedsel en dranken werkt, je brouwinstallatie en -lokalen zal keuren op de nodige hygiënevoorschriften. 

Naast de erkenning van het FAVV zal je bij de Administratie der Douane en Accijnzen (ADA) ook een aanvraag moeten indienen als ‘erkend entrepothouder’. Ook zal de ADA dan je installatie komen opmeten. 

Als ten laatste zal je ook een milieuvergunning moeten aanvragen, deze is ook verplicht. Hiervoor kan je alle informatie terugvinden op de website van het omgevingsloket.

Voor de productie van bier moet een brouwer beschikken over een vergunning ‘erkend entrepothouder’, de plaats waar een brouwerij vergund is noemen we een belastingentrepot. Voor deze vergunning aan te vragen kan men aanvraagformulier terugvinden bij FOD Financiën. 

Bierfirma oprichten

Als al deze administratieve stappen net als bij veel hobbybrouwers jouw afschrikken kun je ook een gewone bierfirma oprichten: je ontwikkelt dan in je ‘thuisbrouwerijtje’ een eigen recept dat je op punt stelt, en dan kun je terecht bij een contractbrouwerij of huurbrouwerij. Zij nemen dan de productie en die berg administratie van jouw schouders zodat je jezelf volledig kan focussen op het experimenteren met smaken, ingrediënten en het ontwikkelen van nieuwe recepten.

Als kleine brouwer of bierfirma heb je vaak niet de tijd of middelen om een eigen, grote brouwerij te bouwen. Je bier (laten) brouwen in een huurbrouwerij of contractbrouwerij is dan ook heel wat minder arbeidsintensief en tijdrovend. Als productiepartner van Belgische craft beers, is BeerSelect dan ook de ideale oplossing voor brouwers die hun bier willen laten brouwen.

Bierfirma in hoofdberoep of in bijberoep

Je zal ook moeten denken of je bierfirma in hoofdberoep wilt zijn of in bijberoep. Het is goed om te weten dat de tijd die je als bijberoeper in je activiteit steekt of het inkomen dat je er uit maakt geen rol speelt. Je kan er gerust zelfs meer verdienen met je zelfstandig bijberoep dan met je activiteit als loontrekkende. Maar waar ligt dan het verschil?

Hoofdberoep

Wanneer ben je dan zelfstandige in hoofdberoep? Wel, als je voornaamste of enige bezigheid de zelfstandige activiteit is.

Het effect van hoofd- of bijberoep op je bijdragen is dat je, als hoofdberoep, geacht wordt minstens een bepaald inkomen te hebben. Ook als je in feite minder verdient, wordt je bijdrage toch op dit bedrag berekend. Je betaalt dan ook steeds minstens de minimumbijdrage.

Bijberoep

Als je naast je zelfstandige activiteit loontrekkende of ambtenaar bent, kan je eventueel aansluiten als zelfstandige in bijberoep, Indien voldaan is aan een voorwaarde met betrekking tot de duur van de geleverde prestaties.

Hieromtrent kan je alle nodige informatie terugvinden op de website van Unizo.

Soorten ondernemingen

Ook de keuze van ondernemingsvorm is zeer belangrijk voor de beginnende brouwer. De meest interessante ondernemingsvormen worden hieronder uitgelegd met daarbij de belangrijkste voor- en nadelen.

Eenmanszaak

In een eenmanszaak is één persoon eigenaar van een bedrijf of iemand die een zelfstandig beroep uitoefent. Er is sprake van een eenmanszaak als er:

  •  één eigenaar is;
  • het eigen vermogen zelf is ingebracht;
  • de eigenaar is volledig aansprakelijk is voor de schulden;
  • geen sprake is van een rechtspersoon.

‘Geen ‘rechtspersoon’ betekent dat de natuurlijke persoon aansprakelijk is voor de schulden. Als de onderneming failliet gaat moet de oude eigenaar nog steeds de schulden aan de schuldeisers aflossen.

VoordelenNadelen
Je hebt geen mede zaakvoerder nodig en kan alles dus snel beslissen.
Er is geen verplicht minimumkapitaal.
Je kan vrij eenvoudig en goedkoop starten.
Je boekhouding is relatief eenvoudig.
Je bent zelf voor alles aansprakelijk.
Alle inkomsten van je bierfirma worden belast in jouw personenbelasting.
Overname is niet zo eenvoudig als bij een vennootschap.
Je draagt zelf alle financiële risico’s.
-> Btw-vrijstellingsregeling wat is het en voor wie is het?

Ieder (klein) bedrijf of zelfstandige waarvan de omzet jaarlijks maximaal 25.000 euro bedraagt. Het maakt geen verschil of je een vennootschap of eenmanszaak bent en ook niet of je in hoofd- dan wel in bijberoep onderneemt.

VoordelenNadelen
Wie van het vrijstellingsregime wil genieten, heeft geen uitstaans met de btw. Concreet betekent dit dat je geen btw mag aanrekenen, geen btw-aangiften hoeft in te dienen en geen btw-boekhouding moet voeren. Het gebruik van een facturatieprogramma volstaat ter vervanging van het factuurboek.Ingeval van btw-vrijstelling, mag u uw klanten geen belasting over toegevoegde waarde aanrekenen. Daar staat tegenover dat men bij de vrijstellingsregeling de op de ontvangen factuur vermelde belasting, niet mag aftrekken.


VOF

De vennootschap onder firma is de eenvoudigste vennootschapsvorm. Het is een zuivere personenvennootschap. Dit betekent dat als de vennootschap ontbonden wordt door het overlijden van een vennoot. Alle beslissingen met éénparigheid genomen worden.

VoordelenNadelen
De oprichting van een V.O.F. kan via een onderhandse akte. 
De aandelen zijn niet overdraagbaar aan derden zodat het familiaal karakter gewaarborgd blijft.
Alle vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de V.O.F.
Het faillissement van de V.O.F. brengt eventueel het faillissement van de vennoten met zich mee.


Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is één van de meest eenvoudige vennootschapsvormen. Het is een maatschap die bestaat uit beherende vennoten en stille vennoten. De beherende vennoten runnen het bedrijf en de stille vennoten fungeren als geldschieters. 

VoordelenNadelen
Om een commV op te richten, heb je geen startkapitaal nodig. Voor de oprichting hoef je niet bij de notaris langs.
De aandelen van een commV zijn niet overdraagbaar, zodat je het familiale karakter van je onderneming kan beschermen. 
Als beherende vennoot ben je persoonlijk onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk als je commV schulden maakt. Als je commV failliet gaat, gaan de beherende vennoten mee failliet. 

Besloten vennootschap (bv):

De bv is de aangeraden vennootschapsvorm voor kleine en (middel)grote ondernemingen. Je kunt met een bv ongeveer alles wat een nv kan en je privévermogen is afgeschermd.

VoordelenNadelen
Startkapitaal is slechts 1 eurocent
Kan alleen of met anderen worden opgericht
Mogelijkheid om personeel aan te nemen
Beperkte aansprakelijkheid voor de bestuurder(s)
Belastingvoordeel door middel van investeringsaftrek
Belastingvoordeel door middel van willekeurige afschrijving
Verzekerd voor de sociale verzekeringen
Bij een lage winst relatief hoge belastingdruk
Hoge(re) oprichtingskosten
Geen zelfstandigenaftrek
Geen startersaftrek
Geen mkb-vrijstelling
Geen kleine-ondernemersregeling
Een BV oprichten kost geld

Maatschap:

De maatschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid*, waarbij 2 of meer personen zich verbinden om hun inbrengen in gemeenschap te brengen.

VoordelenNadelen
Een maatschap is snel op te richten
Je deelt verantwoordelijkheid met andere partners
Je bent voor een bepaald deel privé aansprakelijk
Je hebt geen (start)kapitaal nodig
Je kunt personeel aannemen
Je blijft recht houden op fiscale voordelen zoals belastingaftrek
Je werkt samen en moet beslissingen dus gezamenlijk maken
Je bent voor een deel privé aansprakelijk
De afspraken die je met de maten maakt zijn bindend


Het merk

Het recept staat op punt en je hebt een onderneming opgericht: tijd om een een merk te ontwikkelen!

Super! Je hebt een heerlijk recept ontwikkeld, natuurlijk ben je hiermee nog niet klaar om je bier te verkopen. Anno 2019 is marketing steeds belangrijker en hierbij hoort dus ook een goed merk voor jouw bier. Ook hier zijn weer een aantal mogelijkheden waaruit je kan kiezen. 

Voor jouw eigen merk zal je een logo, branding, etiketten, website, … nodig hebben. Als je zelf al wat kaas hebt gegeten van grafisch ontwerp kan je zelf aan de slag gaan voor het ontwerpen van je logo, etiket en de branding. Dit kun je volledig alleen doen maar toch is het meestal aangeraden om je hierin te laten begeleiden.

De naam is één van de meest cruciale punten van jouw bier. Het is belangrijk om te kiezen voor een naam die direct breed genoeg gaat. In België is het lokale aspect belangrijk maar denk ook niet te klein. Wees er zeker van dat  jouw merk ook in omliggende steden en eventuele andere landen kan aanslaan.

Best laat je ook je merk registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Freelance ontwerper

Een freelancer is een persoon waar je één op één mee kan samenzitten en dit jou met een persoonlijke aanpak zal begeleiden met het ontwikkelen van jouw merk en design. Dit meestal ook voor een toegankelijke prijs.

Marketingbureau

Indien je geen tijd of kennis hebt om zelf te ontwerpen kan je aankloppen bij een marketingbureau. Die zullen je van A tot Z begeleiden tot een keurig uitgewerkt merk en de aansluitende branding. Echter zijn marketingbureaus over het algemeen duurder door de volledigheid van hun begeleiding en is dit zeker in het begin een zeer hoge kost.

BeerSelect

Ook hier wil BeerSelect haar kennis en ervaring, die wij door jaren commerciële ervaring en de vele beurzen waar wij aanwezig waren, hebben verworven, delen om (beginnende) brouwers te ondersteunen. Wij kunnen hierbij commercieel advies geven, je begeleiden bij: het opzetten en opbouwen van het merk, het maken en beheren van een webpagina, sociale media beheren en het opzetten van evenementen.

De vergunningen

Welke vergunningen moet je als bierfirma aanvragen?

Verkoop van ethylalcohol en alcoholhoudende dranken

Als brouwer en verkoper van je eigen bier zal je dus een alcoholhoudende drank verkopen en hiervoor heb je een vergunning nodig. De vergunning heeft een puur fiscaal doel. De dienst Douane en Accijnzen controleert zo of alle taksen op alcohol geheven zijn. Je mag je ook aan een fikse boete verwachten als je alcohol verkoopt zonder vergunning.

Deze vergunning kan je aanvragen bij een sociaal secretariaat, zij zullen je ook alle nodige informatie hieromtrent kunnen geven.

FAVV

Hiervoor zal je een aanvraag moeten invullen dat je kan terugvinden op de website van het FAVV. Dit formulier zal je dan via mail moeten sturen naar aer.ovb@favv.be, het verwerken van het aanvraagformulier duurt 30 dagen. 

Hierin zal je volgende categorieën moeten selecteren: 

– PL47 Groothandelaar

– AC97 Groothandel

– PR57 Voorverpakte levensmiddelen met een houdbaarheid bij omgevingstemperatuur van tenminste drie maanden

Tot slot

Zoals je kan zien kan je met wil en creativiteit al heel ver geraken. Heb je nog enkele vragen of ben je klaar om je eigen bier te lanceren? 

Contacteer ons hier vrijblijvend voor meer informatie.

Jouw eigen bier laten brouwen?

WELKOM BIJ

Oud genoeg om bier te drinken?

Je moet 18 jaar zijn om onze website te bezoeken